Πολιτική αλλαγών και επιστροφών
Εγγυήσεις προϊόντων
(Αφορά προϊόντα με εξωτερικά – αισθητικά ελαττώματα)

1.
Ο πελάτης υποχρεούται μετά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα που παρέλαβε για να ανιχνεύσει την παρουσία αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν, θα πρέπει να ενημερώσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την εταιρεία μας. Δικαιούται να τα επιστρέψει στην εταιρεία μας δωρεάν σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Η εταιρεία μας υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση. Εάν τα προϊόντα αυτά δεν είναι πλέον διαθέσιμα, θα αποσταλεί πιστωτικό τιμολόγιο για συμψηφισμό με επόμενη παραγγελία. Εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα, η αλλαγή τους γίνεται διενεργείται χωρίς χρέωση μεταφορικών του πελάτη εφόσον πρόκειται για παραγγελία η οποία στάλθηκε με μεταφορική εταιρεία. Σε περίπτωση που η παραγγελία παραλήφθηκε από την έδρα μας, η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο κατάστημα μας κατά τα ωράρια λειτουργίας της εταιρείας μας.

2.
Πολιτική επιστροφών ελαττωματικών προϊόντων και ελλιπείς παραγγελίες
Έχετε στη διάθεση σας 365 ημερολογιακές ημέρες για να μας επιστρέψετε προϊόντα τα οποία κρίνατε ελαττωματικά ή σε κάθε περίπτωση θέλετε να τα επιστρέψετε, απαραιτήτως συνοδευόμενα από δελτίο αποστολής. Επιστροφές προϊόντων που δεν περιέχουν δελτίο αποστολής, δεν γίνονται αποδεκτές. Προς επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου, οφείλετε να αποστείλετε και ηλεκτρονικά το δελτίο αποστολής στο info@e-asteriskos.gr προτού μας επιστρέψετε τα προϊόντα. Το παρόν δικαίωμα επιστροφής γίνεται αποδεκτό μόνο για προϊόντα που επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση (πλήρης συσκευασία, παρελκόμενα, οδηγίες χρήσης κλπ.).

3.
Υπαναχώρηση
Για παραγγελίες για τις οποίες έχει προηγηθεί έκδοση απόδειξης/τιμολογίου, δεν δίνεται η δυνατότητα επιστροφής λόγω υπαναχώρησης. Κάθε αγορά με έκδοση τιμολογίου αποτελεί σύμβαση μεταξύ δύο συμβαλλόμενων με αντικείμενο την απόκτηση προϊόντων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Δεδομένου ότι η εταιρεία μας έχει αποστείλει το σωστό προϊόν, το οποίο δεν παρουσιάζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, η σύμβαση δεν παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα υπαναχώρησης. Τα παραπάνω προκύπτουν από το 1α περ. 1 του ν. 2251/1994.

Τι θεωρείται υπαναχώρηση;
Η υπαναχώρηση είναι η αναιτιολόγητη επιστροφή του συνόλου μιας παραγγελίας. Ισχύει εφόσον η παραγγελία έχει ήδη παραδοθεί. Υπαναχώρηση δεν νοείται σε περίπτωση που ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει ή ενεργοποιήσει τουλάχιστον ένα προϊόν από το σύνολο της παραγγελίας του, έστω και μια φορά, οπότε το προϊόν θα πρέπει να θεωρείται πλέον μεταχειρισμένο και η έννοια της υπαναχώρησης παύει να υφίστανται.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως και οφείλεται να κοινοποιείται στο info@e-asteriskos.gr

4.
Προϊόντα εκτός εγγύησης
Για τα γυάλινα προϊόντα όπως λάμπες αυτοκινήτου, οικιακές λάμπες, φακοί, ηλιακά σετ φωτισμού, φωτορυθμικά, και πινακίδες LED και εφόσον τηρηθούν οι πρότυπες και ασφαλείς συνθήκες συσκευασίας του προϊόντος, χωρίς την ύπαρξη εξωτερικών – αισθητικών ελαττωμάτων, αλλά παρ’όλα αυτά το προϊόν φτάσει ελαττωματικό-σπασμένο στον πελάτη και δεν μπορεί να διαπιστωθεί ότι το προϊόν υπέστη ζημία κατά την συσκευασία του από την εταιρεία μας. Το προϊόν τίθεται άμεσα εκτός εγγύησης και συνίσταται η επικοινωνία του πελάτη με την μεταφορική εταιρεία για την δήλωση του συμβάντος. Εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα της εταιρείας μας σε κάποια από τις διαδικασίες προετοιμασίας και αποστολής της παραγγελίας, τότε όλα τα ανωτέρω προϊόντα είναι εντός εγγύησης και αντικαθίστανται άμεσα εφόσον κριθούν ελαττωματικά. Προϊόντα που έχουν ανοιχτεί και έχουν έρθει σε επαφή με υγρό, χώμα ή ανθρώπινο δέρμα, δεν μπορούν να αντικατασταθούν για λόγους υγιεινής.

Η εγγύηση παύει επίσης να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
Όταν αφαιρεθεί το συνοδευτικό αυτοκόλλητο (XXXXX & barcode) που είναι τοποθετημένο στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας του εκάστοτε προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση αναιρείται και η δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων που δεν φέρουν τα διακριτικά αυτοκόλλητα της εταιρείας μας.
Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία μας άτομο.
Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή ή αποκομμένη συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή.
Όταν η βλάβη προέρχεται από λανθασμένη εγκατάσταση.
Η εταιρεία μας δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση, προϊόντα στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα προγραμμάτων Η/Υ ή άλλων εφαρμογών (apps) για smartphones/tablets.